Servizos de Audioguía

audioguia1

Servicio de Audioguías y Guíado de Grupos vocces (incluido en el precio de la entrada)

A visita turística á Catedral leva consigo o uso obrigatorio de guiado de grupos turísticos acompañados de guías acreditados, e os visitantes individuais terán acceso a audioguías.

O percorrido é único e obrigatorio cunha iluminación axeitada e permanente.
O servizo de audioguías e radioguías da marca vocces estará incluído no prezo da entrada.

Todos os nosos dispositivos ofrecen unha elevada calidade de audio. 
Nos nosos guións combinamos a investigación histórica e a sensibilidade para superar as expectativas do visitante, ofrecéndolle un paseo didáctico, agradable e divertido.